Slimme software dat bewustzijn en vitaliteit van medewerkers vergroot, terwijl u zich concentreert op andere belangrijke taken.

Fitmo Vitality combineert slimme technologie, gedragsverandering wetenschap en een breed assortiment aan gezondheidsinformatie waarmee het bewustzijn van medewerkers zal worden vergroot. Middels op maat aangeleverde informatie, inspirerende verhalen en praktische tips, worden medewerkers aangezet om zelf regie te nemen over hun vitaliteit. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord.

Hoe we individuen en organisaties transformeren.

We helpen organisaties bij het opbouwen van gelukkiger, gezonder en meer voldaan personeel door uw medewerkers toegang te geven maatwerk coaching waarmee zij zich op allerlei fronten verder kunnen ontwikkelen.

Door te investeren in coaching voor uw medewerkers bouwt u aan een gezondere bedrijfscultuur en de groei van uw organisatie.
VERTROUWD DOOR VELE GEWELDIGE BEDRIJVEN
HOE WERKT HET?

Fitmo ‘brein’ bepaalt voor elke medewerker wat het belangrijkst is.

Personalisatie is de sleutel om bewustwording te stimuleren en gedrag te beïnvloeden.

De inhoud van elke e-mail is voor iedere medewerker anders.

Fitmo ‘brein’ beslist ongeacht het aantal medewerkers; wie, wat, wanneer krijgt.

Op het Fitmo Health portaal kan de medewerker meer informatie vinden.

Het portaal is eveneens afgestemd op de het profiel van de medewerker.

Een medewerker kan zelf aangeven wat relevant is.

Naast de algoritmen die content-suggesties doen kan een medewerker zelf ook aangeven wat voor hem relevant is.

Waardoor het portaal en de nieuwsbrieven nog beter aansluiten.

Fitmo Health Portaal is een soort Netflix voor vitaliteit. Content afgestemd op de medewerker.

Fitmo ‘brein’ wordt gaandeweg alsmaar slimmer.

Fitmo ‘brein’ wordt gevoed van onder andere de volgende bronnen.
BETROKKENHEID

Een oplossing die is ontworpen om iedereen betrokken te krijgen.

Onze wetenschappelijk gevalideerde aanpak is ontworpen om toegevoegde waarde te bieden aan alle medewerkers binnen de organisatie. Zijn het bij u altijd dezelfde groep medewerkers die enthousiast reageren op nieuwe interventies (quadrant C)? Vraagt u zich af hoe u ook de minder betrokken medewerkers mee kunt krijgen (quadrant A)? Fitmo Vitality is ontwikkeld om geleidelijk bewustzijn op te bouwen en heel gericht handvatten aan te reiken waarmee een individu zich omhoog kan trekken. Een hoge mate van personalisatie is essentieel om deze groep geleidelijk hun eigen gedragingen in te laten zien en hen aan te sporen om een eerste stap te zetten.

PERSONALISATIE IS DE SLEUTEL

Intelligente distributie van gepaste prikkels.

Het is niet eenvoudig om gepersonaliseerde content en services aan te bieden aan een groot aantal medewerkers. Ieder individu is uniek, net als zijn persoonlijke uitdagingen. Ons volledig geautomatiseerde systeem zorgt ervoor dat elke medewerker informatie ontvangt die past bij zijn of haar persoonlijke behoeften.
EXCALERENDE CONFRONTATIES

Vermeid onnodige, potentiele escalerende situaties

Als werkgever of HR-manager is het lastig om levensstijl keuzes of gedragingen van een medewerker bespreekbaar te maken. Het kunnen hele delicate onderwerpen zijn die de relatie op het spel kunnen zetten. Vaak worden deze lastige gesprekken uitgesteld totdat het uit de hand loopt of de medewerker ziek thuis zit. Met Fitmo kun je als HR manager in een vroeg stadium heel voorzichtig bepaalde gedragingen onder de aandacht brengen. Geef per medewerker aan welke vitaliteit thema’s mogelijk relevant zijn, en Fitmo Vitality zorgt ervoor dat de juiste prikkels worden afgegeven die passen binnen de vroegste fasen van gedragsverandering.
BESPAAR GELD EN TIJD

Een marketingstrategie van de bovenste plank.

Geen generieke massamailings meer die uiteindelijk toch niet aansluiten bij de behoeften van het individu. Het is een verspilling van uw tijd, uw geld en aandacht van de ontvanger. Fitmo gebruikt de beste e-mail marketing en overtuigingstechnieken, in combinatie met geweldige content, om werknemers in beweging te krijgen. Fitmo verzorgt alles: de gepersonaliseerde content, het versturen van de mailing, de rapportage, zodat u zich kunt concentreren op andere belangrijke zaken.
ON-DEMAND

24/7 toegang tot kwalitatieve content

Werknemers krijgen toegang tot vitaliteit content wanneer ze die nodig hebben, waardoor ze op schema blijven met hun gezondheidsdoelen. Ons platform past de inhoud van de content automatisch aan het profiel van de medewerker. Als gevolg hiervan worden ze niet gebombardeerd met irrelevante inhoud die hen zou wegjagen. Het is een soort Netflix voor health en fitness content.
BETROUWBAAR

Vergroot het vertrouwen, verlaagt de barrière.

Sommige werknemers zijn argwanend om deel te nemen aan interventies waarbij hun identiteit bekend is bij hun werkgever of bij collega’s. Zeker als ze denken dat hun persoonlijke gezondheid en levensstijl invloed zou kunnen hebben op hun dienstverband. Fitmo neemt deze zorg weg door 100% anonieme deelname te garanderen. Fitmo rapporteert niet terug aan de werkgever over participatie van individuen. Er worden marco rapporten opgemaakt echter resultaten zijn nooit herleidbaar naar individuen. Door deze zorg weg te nemen wordt de drempel voor deze groep verlaagd. Vaak is dit een groep die veel voordeel kan halen uit de aangeboden hulp.
VERTROUWD DOOR FANTASTISCHE BEDRIJVEN

Waarom niet gelijk nu uw preventie regelen?