Laatste update: 26 juni 2018

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Fitmo B.V. (hierna te noemen Fitmo) voor klanten of gebruikers en is van toepassing op haar website en platforms.

Fitmo kan Persoonlijke Gegevens verwerken. Fitmo wordt gekwalificeerd als Controller, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonlijke Gegevens zijn elk stukje informatie, of een verzameling van informatie, die een persoon identificeert of een persoon identificeerbaar maakt. Enkele van de meest voorkomende voorbeelden zijn naam, adres of telefoonnummer.

Dataverwerking

Diensten

In het licht van onze diensten verzamelt Fitmo Persoonsgegevens. Deze Persoonlijke Gegevens worden meestal verstrekt door gebruikers van onze diensten. Door zich aan te melden en een account aan te maken, hebben ze de mogelijkheid om de door Fitmo ontwikkelde app te gebruiken en als zodanig geven ze ons de volgende informatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, leeftijd, betalingsinformatie en algemene accountinformatie. Wij verzamelen dergelijke persoonlijke gegevens uitsluitend in het licht van onze overeenkomst met klanten, om onze diensten aan onze klanten te leveren en om onze contractuele verplichtingen na te komen. Fitmo heeft deze informatie nodig om met klanten te communiceren over onze contractuele relatie, wijzigingen in onze diensten, om ondersteuning te bieden met betrekking tot onze diensten en bijvoorbeeld om het type dienstenpakket te bepalen dat gebruikers binnen onze app hebben.

In het licht van onze diensten verzamelt Fitmo ook gevoelige persoonlijke gegevens. Gevoelige gegevens zijn gegevens die een hoger risico voor betrokkenen met zich meebrengen (de persoon die wordt geïdentificeerd door de persoonlijke gegevens). De gevoelige persoonlijke gegevens die Fitmo verwerkt bestaan uit hun fitnessgegevens, die zich kwalificeren als medische gegevens. Fitmo verzamelt informatie over uw gewicht, volgt uw voortgang, activiteiten, spierontwikkeling, voedingsinformatie, etc. We kunnen ook gevoelige persoonlijke gegevens van derden verzamelen omdat gebruikers apps van derden (zoals Fitbit) verbinden met de Fitmo-app. Gegevens die worden verzameld via verbonden apps van derden worden gecombineerd met de gegevens die we via onze eigen applicatie verzamelen, om ervoor te zorgen dat u uw laatste resultaten en vorderingen op één plaats hebt en om u op basis van deze informatie passende activiteiten en ondersteuning te bieden. Aangezien deze gegevens als gevoelig worden beschouwd, is Fitmo verplicht om deze persoonsgegevens met meer voorzichtigheid te behandelen dan reguliere persoonlijke gegevens.  Als zodanig verwerkt Fitmo alleen gevoelige persoonlijke gegevens met de uitdrukkelijke toestemming van gebruikers voor de verwerking. Gevoelige gegevens zijn nodig om Fitmo in staat te stellen het gebruikers mogelijk te maken onze diensten te gebruiken. Als een gebruiker dus niet wil dat zijn gevoelige persoonlijke gegevens worden verwerkt, kan Fitmo zijn diensten niet als een Health and Fitness-applicatie aanbieden.

De Fitmo-app biedt de mogelijkheid van in-app communicatie met een coach; we controleren deze communicatie niet, maar bewaren deze op onze servers. Deze communicatie, evenals eventuele foto’s of video’s die mogelijk zijn uitgewisseld, worden hoofdzakelijk opgeslagen voor het geval van een juridisch conflict en om ervoor te zorgen dat Fitmo de kwaliteitscontrole met betrekking tot de diensten kan uitoefenen.

Verder verzamelen we informatie over het gebruik van de applicaties door gebruikers om fouten binnen onze systemen te monitoren en oplossingen aan te bieden, en om onze applicaties continu te updaten en te optimaliseren voor een betere gebruikerservaring. Als zodanig is het mogelijk om feedback te geven op activiteiten en coaches binnen de app.

Website

Op onze website verzamelen wij informatie over wanneer website-gebruikers gebruik maken van contactformulieren of zich aanmelden voor een Fitmo-abonnement. Een browser stuurt de gegevens automatisch naar onze systemen. Deze gegevens zijn vereist om vragen van gebruikers mogelijk te maken en te kunnen beantwoorden en om het websitegebruikers mogelijk te maken zich aan te melden bij onze diensten.
De website verzamelt ook informatie over het gebruik van een website door bezoekers. Deze informatie bestaat uit het volgende: IP-adres, browserspecificaties, informatie over het gebruik van de website door bezoekers, zoals datum, tijd en duur van een bezoek, hoe ze toegang hebben gekregen tot de website, de pagina’s die zijn bezocht en zoekresultaten. Dit wordt meestal verzameld via automatische processen zoals cookies, die worden uitgelegd in ons cookiebeleid. Fitmo kan dergelijke gegevens verzamelen om onze website te optimaliseren, misbruik van onze website te voorkomen of mogelijk zelfs om een claim of geschil te beslechten.

Opslag en ontvangers

Fitmo bewaart de verwerkte Persoonlijke Gegevens zolang een overeenkomst met onze klant actief is en/of zij onze diensten gebruiken. Communicatielijnen kunnen geanonimiseerd zijn als dit mogelijk is. Omdat Fitmo diensten aanbiedt als een app voor gezondheid en fitness, vinden we het belangrijk dat gebruikers terugkijken op hun vooruitgang in het verleden gedurende de duur van de diensten.

Bij het verstrijken of beëindigen van een overeenkomst, zal Fitmo persoonlijke gegevens met betrekking tot contactinformatie, communicatie en contractuele relaties met onze klanten opslaan voor een extra 5 jaar in het licht van onze interne bedrijfsadministratie zoals vereist door de wet, of om een claim of geschil te beslechten. Fitmo bewaart persoonsgegevens voor een duur van 7 jaar, als persoonlijke gegevens betrekking hebben op onze financiële administratie, omdat we dan wettelijk verplicht zijn om deze bewaartermijn te handhaven. Inactieve accounts en de bijbehorende persoonlijke gegevens, met uitzondering van de bovengenoemde gevallen, worden na een periode van 2 jaar verwijderd.

Derden

Bovendien gebruikt Fitmo bepaalde derde partijen om hun diensten te kunnen aanbieden. Als zodanig gebruiken we externe partijen om fouten en bugs in onze applicaties en websites te monitoren, om veiligheid te bieden in onze applicaties en websites en natuurlijk om onze diensten te hosten. Deze derde partijen zijn contractueel gebonden aan Fitmo en als dit vereist is, sluit Fitmo een Data Processing Agreement met deze partijen.

Alle gegevens die we verzamelen, worden opgeslagen in de app en op servers in de VS (oostelijke regio). Fitmo beoordeelt altijd of onze derde partijen voldoen aan de AVG-normen en gaat met hen bindende overeenkomsten aan om strikte en duidelijke vereisten af te dwingen om ervoor te zorgen dat onze overdracht legitiem is.

Wanneer gebruikers Fitmo gebruiken via hun werkgever, kunnen we statistische geaggregeerde informatie naar hun werkgevers sturen met betrekking tot het gebruik van de app door hun werknemers. Fitmo zorgt ervoor dat een gebruiker NOOIT door de werkgever kan worden geïdentificeerd via de persoonlijke gegevens of zelfs een verzameling gegevens. In het geval dat een gebruiker (of werknemer) mogelijk kan worden geïdentificeerd, zal Fitmo alle mogelijke indicatoren of verschillen verwijderen.

Cookiebeleid

Fitmo maakt voor verschillende doeleinden gebruik van cookies op onze website of in onze applicaties. Sommige van deze cookies worden beschouwd als functionele cookies en worden verzameld om bezoekers en gebruikers in staat te stellen de website op een correcte manier te kunnen gebruiken. Deze cookies verzamelen gegevens zoals webbrowserinformatie, het systeem en de softwareversie die een bezoeker gebruikt en andere technische informatie. We hoeven geen toestemming te vragen voor deze cookies.

Bovendien kan Fitmo analytische en/of tracking-cookies gebruiken. Deze zullen hieronder worden toegelicht en ook het doel waarvoor we ze nodig hebben.

In onze applicatie maken we gebruik van Google Analytics. Google Analytics: dit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hoe de website wordt gebruikt en om IP-adressen te verzamelen.

Voor optionele (tracking en analytische) cookies zal Fitmo toestemming vragen. Als een bezoeker niet langer wenst dat Fitmo zijn cookies verzamelt, kunnen zij hun browserinstellingen aanpassen en hun toestemming intrekken. Als gevolg hiervan ontvangt de bezoeker de cookie-melding opnieuw, de volgende keer dat hij de website bezoekt. Houd er rekening mee dat door het niet toestaan van de cookies, sommige delen van de website of applicatie mogelijk niet volledig functioneel zijn.

Rechten van personen op wie de gegevens betrekking hebben (betrokkenen)

Als betrokkene en eigenaar van de persoonlijke gegevens hebben personen bepaalde rechten. Betrokkenen hebben het recht op informatie en het recht op toegang tot de Persoonlijke Gegevens die we verzamelen. In sommige gevallen hebben ze het recht om de verwerking van hun persoonlijke gegevens te beperken of om te verzoeken volledig te worden vergeten. Betrokkenen kunnen hun vragen en verzoeken met betrekking tot privacy sturen naar support@fitmo.com