Update: 24 July 2018

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Welkom bij Fitmo. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op elk gebruik van onze website www.fitmo.com, onze gerelateerde mobiele Apps en/of de aanbevelingen voor levensstijl, work-out en voeding aan u (hierna samen of alleen aangeduid als de “Diensten”). De Diensten worden u aangeboden door FITMO INTERNATIONAL B.V., een bedrijf gevestigd in Amsterdam, aan de Reguliersdwarsstraat 73, 1017 BK Amsterdam, hierna “FITMO” genoemd, rekening houdend met deze Voorwaarden en het Privacybeleid van FITMO. U vindt meer informatie over FITMO’s Diensten op www.fitmo.com. Door de Diensten te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het aanmaken van een FITMO-account, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat, gebruik de Diensten dan op geen enkele manier. FITMO kan deze Voorwaarden op elk moment wijzigen of aanpassen. Als deze Voorwaarden worden gewijzigd, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uw voortgezet gebruik na een dergelijke kennisgeving betekent dat u de gewijzigde Voorwaarden accepteert. Als u niet akkoord gaat, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Diensten en uw account beëindigen. Gewijzigde voorwaarden worden ook gepubliceerd op https://fitmo.com/algemene-voorwaarden. Om die reden raadt FITMO u ook aan om deze regelmatig te controleren.

Zakelijke accounts

Als u toegang hebt tot de Diensten of de Diensten als werknemer van een bedrijf of een andere rechtspersoon gebruikt, zijn deze Voorwaarden ook op u van toepassing. Houd er rekening mee dat FITMO voor het doel van facturering het aantal actieve accounts van werknemers van een bepaald bedrijf of een andere rechtspersoon, met zo’n bedrijf of rechtspersoon, zal delen. Daarom moet u het e-mailadres van uw bedrijf gebruiken om het account aan te maken. FITMO deelt geen werknemersnamen van actieve of inactieve accounts met werkgevers.

Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op de bedrijven of andere rechtspersonen die hun werknemers de mogelijkheid bieden om de Diensten te gebruiken. Als u namens een bedrijf of een andere entiteit handelt, verklaart u dat u over de vereiste machtiging en/of volmacht beschikt om een dergelijke onderneming of entiteit aan deze Voorwaarden te verbinden en dat deze Voorwaarden voor deze onderneming of entiteit volledig bindend zijn. In een dergelijk geval verwijst het gebruik van “u” in deze Voorwaarden naar een dergelijke onderneming of entiteit. Als u niet over de vereiste machtiging en/of volmacht beschikt, mag u de Diensten niet gebruiken. Deze Diensten bevatten disclaimers van garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen die op u van toepassing kunnen zijn. 

Hoe FITMO werkt

FITMO verbindt gebruikers met professionals in de gezondheidszorg (hierna: “Coaches”) en faciliteert een coaching op afstand belevenis. Via onze Diensten kunnen gebruikers zich aanmelden voor een account. Wanneer u zich aanmeldt, vragen we u om enkele persoonlijke gegevens in te voeren. Voor informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, verwijzen wij naar ons Privacybeleid. Wanneer u de Diensten gebruikt, kan u worden gevraagd om aanvullende informatie over uw algehele gezondheid en uw gezondheidsdoelen. U bent vrij om te beslissen welke aanvullende informatie u zelf wilt verstrekken, vanuit uzelf of via diensten van derden. Aanvullende informatie is, onder andere, uw geboortedatum, geslacht, lengte, gewicht, fitnessdoelen, sport- en/of trainingsactiviteiten in het verleden, blessures in het verleden, karakter- en levensstijlpatronen (zoals voedingspatronen, slaappatronen, hobby’s, werktijden, tijd om te trainen). De Diensten bevatten hulpmiddelen om uw training-, voedings- en leefstijlgegevens bij te houden en om ervoor te kiezen deze gegevens te delen met uw Coach. U bent verantwoordelijk voor de gegevens die u verstrekt (inclusief maar niet beperkt tot de juistheid en nauwkeurigheid daarvan). De persoonlijke en aanvullende informatie die u verstrekt, stelt uw verbonden Coach in staat om een persoonlijk gezondheidsprogramma op te stellen dat aanbevelingen voor training, voeding en levensstijl kan bevatten. Je voortgang wordt zichtbaar gemaakt voor je Coach. FITMO kan u aanbevelingen doen die het u mogelijk maken om beter geïnformeerd te zijn en om coaching, stimulatie en motivatie in welke vorm dan ook te bieden om de voordelen van uw gebruik van de Diensten te optimaliseren. 

Houd er rekening mee dat de Diensten die u worden aangeboden, zijn gebaseerd op de persoonlijke en aanvullende informatie die u hebt verstrekt in combinatie met algemene informatie in onze database. Daarom zijn de Diensten mogelijk niet altijd volledig correct en/of volledig geschikt voor uw persoonlijke situatie. FITMO is niet verantwoordelijk voor enige schade die u mogelijk lijdt door het gebruik van onze Diensten. FITMO wijst alle aansprakelijkheid af en geeft geen garanties of zekerheden van welke aard dan ook.

Toegangsrestricties

U mag de Diensten alleen gebruiken als u aan de volgende vereisten voldoet:

1.U bent ouder dan 16 jaar, als u tussen de 16 en 18 jaar oud bent, moet u toestemming vragen van uw ouder of voogd voordat u de Diensten gebruikt en moet uw ouder of voogd akkoord gaan met deze voorwaarden.

2.U hebt onze medische checklist hieronder gecontroleerd en goedgekeurd. Het is erg belangrijk dat u de medische checklist grondig leest. Als u een of meer vragen met een ‘ja’ kunt beantwoorden, dan mag u de Diensten niet gebruiken.

Medische checklist

-Heeft uw arts ooit gezegd dat u een hartaandoening heeft en dat u alleen lichaamsbeweging mag doen die door een arts is aanbevolen?

-Voelt u pijn in uw borst als u lichamelijk actief bent?

-Heeft u in de afgelopen maand pijn op de borst gehad toen u niet aan lichaamsbeweging deed?

-Verliest u uw evenwicht vanwege duizeligheid of verliest u ooit het bewustzijn?

-Heeft u een bot- of gewrichtsprobleem (bijvoorbeeld rug, knie of heup) welke kan worden verergerd door een verandering in uw fysieke activiteit)? 

-Schrijft uw arts momenteel medicijnen (bijvoorbeeld waterpillen) voor aangaande uw bloeddruk of hartaandoening? 

-Kent u een andere reden waarom u geen fysieke activiteit zou moeten doen? 

3.U hebt een account aangemaakt waarvoor u de juiste, accurate, actuele en volledige persoonlijke informatie hebt verstrekt welke u onderhoudt en tijdig bij werkt, indien van toepassing. Als u persoonlijke informatie hebt verstrekt die niet waar is, niet juist, niet actueel of niet compleet, of als FITMO redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de persoonlijke informatie die u hebt verstrekt niet waar, niet juist, niet actueel of niet volledig is, heeft FITMO het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en om het gebruik van toekomstige Diensten aan u te weigeren.

Accounts

U bent ervoor verantwoordelijk uw gebruikersnaam en wachtwoord van uw account vertrouwelijk te houden, om de toegang tot uw wachtwoord, uw mobiele apparaat en/of uw pc te beperken wanneer u bent ingelogd bij de Diensten, en om ervoor te zorgen dat uw e-mailadres en andere accountdetails correct en up-to-date zijn. FITMO kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam/wachtwoord, met of zonder uw medeweten. FITMO past redelijke maatregelen toe om ongeautoriseerde toegang tot uw account te voorkomen. We kunnen echter niet instaan voor de absolute veiligheid van uw account, de inhoud ervan of de persoonlijke informatie die u hebt verstrekt, en we kunnen niet garanderen dat onze veiligheidsmaatregelen zullen voorkomen dat derden of ‘hackers’ illegale toegang krijgen tot de Diensten of uw persoonlijke informatie. U verbindt zich ertoe FITMO onmiddellijk via support@fitmo.com te informeren in het geval u ongeoorloofd gebruik van uw account of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt of ontdekt. 

Ongeautoriseerd gebruik van Diensten

U mag de Diensten gebruiken zoals ze bedoeld zijn. Elk ander gebruik is verboden tenzij schriftelijk overeengekomen met FITMO. Het is niet toegestaan om de Diensten op enigerlei wijze te misbruiken. Het is niet toegestaan om, onder andere, de Diensten te wijzigen, gebruikersnamen, e-mailadressen of andere persoonlijke gegevens te verzamelen. Het is ook niet toegestaan om (te proberen) toegang te krijgen tot het account van iemand anders. U moet ons onmiddellijk via support@fitmo.com op de hoogte brengen als u ongeautoriseerd gebruik ontdekt. Verder mag u geen datamining, robots, scraping of vergelijkbare methoden voor het verzamelen van gegevens gebruiken met betrekking tot de Diensten. U bent niet gemachtigd om de Diensten of een deel daarvan in een “frame” of inline link op een andere website te presenteren. U mag de software die door ons wordt gebruikt voor het leveren van de FITMO-dienst ook niet (proberen te) kopiëren, decoderen, reverse-engineeren, decompileren of disassembleren. Ongeautoriseerd of illegaal gebruik van de Diensten zal worden onderzocht en FITMO behoudt zich het recht voor om iedere actie te ondernemen die het gepast acht. FITMO kan elke inhoud verwijderen of deze (tijdelijk) ontoegankelijk maken en kan ook een account (in geval van ongeoorloofd gebruik) (tijdelijk) deactiveren.

Intellectuele eigendom

De Diensten, elk onderdeel daarvan, de inhoud en onderliggende software (inclusief maar niet beperkt tot tekst, scripts, code, ontwerpen, grafische afbeeldingen, foto’s, geluiden, muziek, video’s, applicaties en interactieve functies) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, handelsnamen, handelsmerken en databankrechten. U mag de Diensten of willekeurig welke FITMO-inhoud niet gebruiken op een manier die inbreuk maakt op deze rechten. U mag, onder andere, de Diensten, een deel daarvan, de inhoud of de onderliggende software niet reproduceren of hergebruiken voor andere doeleinden dan het persoonlijke gebruik van de FITMO-dienst. U mag het (onder meer) niet commercieel exploiteren. Onze handelsnamen en handelsmerken omvatten (zonder beperking) FITMO INTERNATIONAL B.V., FITness MOtivator, FITMO, FITMO.COM, ‘GET FITMO’, ‘DON’T JUST GET FIT, GET FITMO’. Het gebruik van onze handelsmerken, handelsnamen, auteursrechtelijk beschermd materiaal, databases of andere door intellectueel eigendom beschermde items, zonder onze voorafgaande toestemming kan een inbreuk vormen.

Diensten Disclaimer

De Diensten bieden gebruikers richtlijnen en informatie over hoe ze hun conditie, gezondheid en voeding kunnen verbeteren, maar worden niet ontwikkeld door medische professionals of een medische organisatie, en u moet niet op deze begeleiding en informatie vertrouwen als een vervanging voor, noch vervangt deze, professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg een arts voordat u aan een nieuw fitness- of voedingsprogramma begint. De aanbevolen trainingsprogramma’s en oefeningen, zelfs als ze zijn afgestemd op individuele gebruikers, vormen en mogen niet verkeerd worden geïnterpreteerd als medisch advies, diagnoses of behandeling. Als u zich zorgen maakt of vragen hebt over uw gezondheid, moet u altijd een arts of een andere professionele zorgverlener raadplegen. Het gebruik van de verstrekte informatie of programma’s is uitsluitend op eigen risico. De Diensten zijn alleen bedoeld voor gebruik door personen die gezond genoeg zijn om zware inspanningen te verrichten. Door gebruiker van de Diensten te worden, bevestigt u dat een arts uw gebruik van de Diensten specifiek heeft goedgekeurd.

U moet alle oefeningen staken wanneer deze pijn of ernstig ongemak veroorzaken en u dient een arts te raadplegen voordat u in zulke gevallen het trainen hervat. We behouden ons het recht voor om u met of zonder reden de toegang tot de Diensten te ontzeggen, ook als we naar eigen goeddunken vermoeden of vaststellen dat u bepaalde medische aandoeningen zou kunnen hebben.

U moet zich ervan bewust zijn dat er inherente fysieke en mentale gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan trainingen, inclusief het risico op letsel of ziekte. Door de Diensten te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het door u uitvoeren van alle oefeningen of activiteiten die worden aanbevolen door de Diensten geheel voor uw eigen risico zijn. Noch FITMO noch enige van haar partners en/of coaches zijn aansprakelijk voor enig lichamelijk of geestelijk letsel of ziekte welke, direct of indirect, voortvloeit uit enige van de aanbevolen activiteiten. Hoewel u richtlijnen kunt ontvangen zoals geschreven beschrijvingen, afbeeldingen of video’s die beschrijven hoe specifieke oefeningen of activiteiten moeten worden uitgevoerd, bent u als enige verantwoordelijk voor het uitvoeren van die oefeningen of activiteiten op de juiste manier, omdat het risico op letsel of ziekte toeneemt bij een onjuiste manier. We moedigen u aan om meerdere informatiebronnen op te zoeken over hoe u elke oefening correct kunt uitvoeren.

Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

De voor u gegenereerde Diensten zijn mogelijk niet altijd volledig correct of volledig geschikt voor u. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door weglatingen in de door u verstrekte informatie, door een tijdelijke storing van de software of doordat de Diensten mogelijk automatisch worden gegenereerd. U bent verantwoordelijk voor uw beslissing om te beoordelen of de Diensten geschikt voor u zijn en om deze te volgen of niet. Daarom raden wij u aan om altijd contact op te nemen met een arts of een andere medische professional in geval van twijfel met betrekking tot een specifiek trainingsprogramma of een trainingsvoorstel. Als u verder nog vragen of klachten hebt met betrekking tot FITMO, de Diensten, neem dan contact met ons op via support@fitmo.com. De Diensten worden u door FITMO met de best mogelijke zorg aangeboden. FITMO kan echter nooit de juistheid van alle informatie over de Diensten en de geschiktheid ervan voor een bepaald doel garanderen. Bovendien garandeert FITMO niet dat uw gebruik van de Diensten ononderbroken, veilig of vrij van fouten zal zijn. Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van gegevens als gevolg van technische onderbrekingen. Het gebruik van de Diensten is naar eigen inzicht en risico. FITMO geeft geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot geschiktheid voor een bepaald doel. Behalve in gevallen van grove nalatigheid of opzet van FITMO (of het management ervan) is elke aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct of indirect) welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Diensten uitgesloten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, eventuele schade die voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van de Diensten, ongeoorloofde toegang en de eventuele gevolgen daarvan, en enige content of gedrag van derden op de Diensten. Dit omvat ook maar is niet beperkt tot enige schade en/of lichamelijk letsel als gevolg van de aan u geleverde Diensten. Als u voor bepaalde diensten hebt betaald, is elke aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van die betaalde dienst beperkt tot de bedragen die u voor die dienst hebt betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die het letsel of de schade veroorzaakte. FITMO is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of verlies. Diensten die door derden worden aangeboden, kunnen worden aanbevolen voor de Diensten en de Diensten kunnen links naar websites van derden bevatten. Bovendien is het binnen de Diensten mogelijk om gegevens van derden te importeren en/of een koppeling te maken naar diensten of producten van derden. Houd er rekening mee dat u als enige verantwoordelijk bent voor dergelijke imports en dat er mogelijk andere voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van dergelijke diensten of producten van derden. Wij raden u aan om altijd deze voorwaarden te lezen voordat u een dienst of product gebruikt en telkens wanneer u een website bezoekt die door een derde aan u is verstrekt. FITMO kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor uw gebruik van websites of diensten van derden of voor resultaten daarvan. 

Algemeen

Uw gebruik van de Diensten is uitsluitend ter beoordeling van FITMO. FITMO kan uw account beëindigen en kan u weigeren het verder te gebruiken, bijvoorbeeld in geval van misbruik. U kunt uw gebruik ook op elk gewenst moment beëindigen. Alle bepalingen met betrekking tot of aangaande aansprakelijkheid, disclaimers en vrijwaring die zijn opgenomen in de Voorwaarden, blijven van kracht na beëindiging van het account van een gebruiker, een beëindiging van het gebruik van de Diensten, een weigering van gebruik of beëindiging van de Voorwaarden. Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling geacht deelbaar te zijn van de Voorwaarden, en dit heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele resterende bepalingen. Deze Voorwaarden en uw juridische relatie met FITMO worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder dat daarbij enige rechtsbeginselen worden geschonden. De rechtbank in Utrecht, Nederland, heeft exclusieve jurisdictie in het geval van een juridisch geschil dat voortvloeit uit of in verband staat met deze Voorwaarden en/of uw juridische relatie met FITMO als gevolg van het gebruik van de Diensten. U doet hierbij onherroepelijk afstand van enig recht (voor zover toegestaan door de wet) om bezwaar te maken tegen de jurisdictie van de voornoemde locatie en om eventuele zaken die voortvloeien uit of met betrekking tot deze Voorwaarden en/of uw juridische relatie met FITMO voortvloeiend uit het gebruik van de Diensten op een andere locatie voor te brengen. Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot deze Voorwaarden, stuur dan een e-mail naar support@fitmo.com.

Restitutiebeleid

Als u ooit niet tevreden bent met FITMO, stuur ons dan een e-mail op support@fitmo.com en wij zorgen voor uw klacht. Als u langdurige downtime hebt gehad (meerdere uren per dag of meerdere dagen per maand) en u geen betaalde diensten hebt kunnen gebruiken waarvoor u betaald hebt, geven we een gedeeltelijk tegoed aan uw account voor de tijd waarvoor u de betaalde dienst niet hebt kunnen gebruiken. U kunt uw account op elk gewenst moment upgraden of downgraden binnen de limieten van de betaalde diensten. Wij zullen het verschil tussen de prijs van de betaalde diensten voor de resterende periode in rekening brengen of terugbetalen. FITMO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor transacties die zijn overeengekomen of gemaakt tussen gebruikers en Coaches buiten de Diensten om.